Ενοικιάσεις Περονοφόρων & Μηχανημάτων Καθαρισμού

Πεζού χειριστή

Τάση λειτουργίας: 24 V
Ικανότητα καθαρισμού (ταχύτητα χ πλάτος): 2120 m2/h
Ταχύτητα κίνησης: 4,5 km/h
Πλάτος καθαρισμού: 530 mm
Χωρητικότητα δεξαμενής καθαρού/ακάθαρτου: 53/53 lt
Στάθμη θορύβου: 65.8 DB(A) ISO 3744
Ταχύτητα βούρτσας: 135 rpm
Πίεση βούρτσας: 28 kg
Κενό: 11 ΚPa
Ροή αέρα: 25.3 l/s
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ): 122χ54χ105
Βάρος χωρίς μπαταρίες: 237 kg

Οδηγίες Χρήσεως