Ενοικιάσεις Περονοφόρων & Μηχανημάτων Καθαρισμού

Εποχούμενου

Μέγιστη ικανότητα καθαρισμού: 4.300 m²/h
Πλάτος καθαρισμού: 71 cm
Ταχύτητα καθαρισμού: 6,0 km/h
Ταχύτητα περιστροφής βουρτσών: 190 rpm
Διάμετρος βούρτσας: 35,5 cm
Ισχύς μοτέρ αναρρόφησης: 1.900 W
Μέγιστη πίεση βούρτσας: 35 έως 50 kg
Δεξαμενή καθαρού νερού-χημικού: 75 lt
Δεξαμενή ακάθαρτου νερού: 75 lt
Μήκος: 145 cm
Πλάτος: 75 cm
Ύψος: 131 cm
Βάρος με μπαταρίες: 391 kg

Οδηγίες Χρήσεως